החל מ
Rs.208.33
חודשי
Basic Windows Reseller
10 GB Web Space
200 GB Bandwidth
10 Domains
Rs. 2500/yr
החל מ
Rs.312.50
חודשי
Standard Windows Reseller
20 GB Web Space
500 GB Bandwidth
20 Domains
Rs. 3750/yr
החל מ
Rs.499.92
חודשי
Deluxe Windows Reseller
30 GB Web Space
1000 GB Bandwidth
100 Domains
Rs. 5999/yr
החל מ
Rs.1666.67
חודשי
Professional Windows Reseller
Unlimited GB Web Space
20 TB Bandwidth
Unlimited Domains
Rs. 5999/yr